Wethouders

Maarten Hoelscher

Maarten Hoelscher

Wethouder

Coördinatie sociaal domein, Zorg algemeen, Jeugdzorg ,Inclusieve samenleving, Sociale infrastructuur in buurten en wijken & sociaal cultureel werk ,Sociale en economische zelfredzaamheid ,Mobiliteit (Wmo taxi, hulpmiddelen, gehandicaptenparkeerkaart e.d.), Armoedebeleid / minimabeleid ,Maatschappelijke opvang Burgerparticipatie .