Commissieleden

Niek Honing

Niek Honing

Commissielid

Lid commissie Fysiek Domein, Plaatsvervangend lid commissie Sociaal Domein en Plaatsvervangend lid Algemeen,Bestuur en Middelen
Dian Vrijmens

Dian Vrijmens

Commissielid

Lid Algemeen,Bestuur en Middelen. Plaatsvervangend lid commissie Fysiek Domein en Plaatsvervangend lid commissie Sociaal Domein.
Marcel Vreedeveld

Marcel Vreedeveld

Commissielid

Lid commissie Sociaal Domein, Plaatsvervangend lid commissie Fysiek Domein en Plaatsvervangend lid Algemeen,Bestuur & Middelen