Standpunten

Zoeken

Betalen en besturen in Huizen

De gemeente krijgt steeds meer taken. Om dat aan te kunnen, werken wij op veel gebieden met andere gemeenten samen. Daarnaast lopen de gemeenten in ’t Gooi zo in elkaar over dat bij veel zaken zoals bouwplannen, milieu, etc. een gezamenlijk beleid nodig is. De PvdA steunt de door de provincie voorgestelde fusie met Laren en Blaricum. Wel is het essentieel dat de drie kernen ieder hun eigen identiteit behouden met sterke buurten en wijken.

Lees verder

Bruisen in Huizen: winkelen, ontspannen en toerisme

Huizen moet niet alleen een plezierige woon- en werkomgeving zijn, maar ook voor jong en oud, inwoner en toerist een attractieve gemeente zijn om te winkelen, te ontspannen en te bezoeken. Huizen doet nu te weinig met de kust. De ‘Haven van ’t Gooi’ moet echt inhoud gaan krijgen zodat die ook de toerist veel te bieden heeft.

Lees verder

Volledig programma

Verkiezingsprogramma 2018-2022 De afdeling Huizen van de Partij van de Arbeid heeft voor de periode 2018-2022 weer een ambitieus verkiezingsprogramma opgesteld. In de bijlage kunt u een PDF versie van ons verkiezingsprogramma lezen waar de PvdA op in wil zetten bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018

Lees verder

Werken in Huizen

Betaalde arbeid voor iedereen is noodzakelijk en geeft onafhankelijkheid. Daarom moet de werkgelegenheid worden gestimuleerd.

Lees verder

Zeker zijn van betaalbaar wonen in Huizen

De PvdA wil voor iedere inwoner een betaalbare en passende woning. Om in de behoefte te voorzien moet er meer worden gebouwd met extra aandacht voor starters en ouderen.

Lees verder

Zeker zijn van een duurzaam Huizen

Duurzaamheid en het milieu is niet alleen een zaak van de overheid, zonder medewerking van burgers lukt het niet. Ook bij een schoon en duurzaam Huizen is de hulp van inwoners onontbeerlijk.

Lees verder

Zeker zijn van een veilig Huizen

Veiligheid is een basisbehoefte en begint dicht bij huis. Een veilige woning en omgeving willen we allemaal. Maar dat is niet alleen een zaak van de overheid, zonder medewerking van burgers lukt het niet.

Lees verder

Zeker zijn van goede zorg en welzijn in Huizen

Voor iedereen die zorg nodig heeft moet die optimaal toegankelijk en dus betaalbaar zijn. Het kan gaan om medische zorg, voorkomen van vereenzaming, zinvolle dagbesteding, mantelzorg, schuldsanering, etc. Dat mensen niet verzekerd zijn of noodzakelijke zorg mijden om kosten te voorkomen, is voor de PvdA niet acceptabel.

Lees verder