Commissielid

Niek Honing

Lid commissie Fysiek Domein, Plaatsvervangend lid commissie Sociaal Domein en Plaatsvervangend lid Algemeen,Bestuur en Middelen

 Niek heeft zitting in de commissie:

  • Lid commissie Fysiek Domein 
  • Plaatsvervangend Lid commissie Sociaal Domein
  • Plaatsvervangend lid Algemeen,Bestuur en Middelen

Geboren: 29-08-1988

Beroep:

VvE Beheerder voor BoersmaVanDijk


Politiek:

Actief vanaf september 2013

Burgerlijke Staat:·

Alleenstaand.


Hobby’s:

Mijn honden, Waterpolo,voetbal en Politiek.

Motivatie:

Waarom ik PvdA’er ben is omdat de uitgangspunten van de PvdA mij aanspreken. Het gaat om eerlijk delen, solidariteit, rechtvaardigheid en democratie. Ik ben van mening dat indien je ideeën hebt en de tijd, je ook actief je kan inzetten voor je gemeente. Ik heb dan specifiek aandacht voor de zwakkere ( gehandicapte, zieken, ouderen en mensen met een lager inkomen) in de gemeenten. De mensen die niet voor zichzelf op kunnen komen of de wegen niet weten om invloed uit te oefenen.

Gezien mijn opleiding en praktijkervaring op het gebied van vastgoed heb ik de uitdaging aangenomen om  in de commissie Fysiek Domein plaats te nemen