Fractiepenningmeester, Raadslid

Margot Leeuwin

Lid Commissie Sociaal Domein. Lid Commissie en Algemeen Bestuur & Middelen en Lid Rekeningcommissie.

Margot heeft zitting in de volgende commissies:

  • Lid Commissie Sociaal Domein
  • Lid Commissie Algemeen Bestuur  en Middelen
  • Lid Rekeningcommissie

Geboren: 22-07-1958

Beroep: 
Directeur van een stichting, die bewindvoering doet voor particulieren. De stichting is een non-profitorganisatie die zich met name richt op de psychiatrische doelgroep. Daarnaast heb ik me ingezet voor de landelijke branchevereniging BPBI.

Politiek:
Actief sinds maart 2006 als raadslid

Burgerlijke Staat:
Gehuwd, drie kinderen

Hobby’s:
Reizen, lezen, andere culturen

Motivatie:
Na de huidige en eerdere termijnen als raadslid en steunfractielid, heb ik inmiddels ruime ervaring in de gemeentepolitiek. Ik ben gegroeid in de rol als raadslid en kan een goede sociaal-democratische bijdrage leveren aan het bestuur van onze gemeente.

Mijn passie ligt met name op het sociaal domein, waar ik me graag inzet voor onze kwetsbare medemens. Te veel mensen leven nog op een minimum en hebben schulden. Zij weten vaak de weg niet naar de hulpverlening. Ik geloof in een overheid, die er moet zijn, juist voor die kwetsbare mensen.
In Huizen wordt er, naar mijn idee, nog teveel uitgegaan van “eigen kracht”. Vanuit mijn werk weet ik dat niet iedereen die kracht (tijdelijk soms) heeft.

Ook op andere terreinen wil ik Huizen nog beter op de kaart zetten.

  • Denk aan een “landmark” bij het cultuureiland op de Havenstraat, naast de Krachtcentrale, waar veel mooie en verbindende activiteiten plaats zouden kunnen gaan vinden. Huizen moet bruisen als het aan de PvdA ligt!
  • Daarnaast denk ik ook dat op het gebied van duurzaamheid en toerisme meer gedaan kan worden, hetgeen ook weer werkgelegenheid met zich mee zal brengen. Dat laatste is belangrijk om Huizen aantrekkelijk te houden voor jongeren.
  • -Een ander belangrijk punt is voldoende betaalbare woningen. Daar moeten we actief mee aan de slag en nieuwe locaties zoeken.
  • -Een regionaal zorgcentrum van Tergooi zal hier als grote werkgever en goede zorgvoorziening zeer welkom zijn. Op voorstel van de PvdA wordt hier aan gewerkt.
  • -Tenslotte wil ik meer inspraak van inwoners, te regelen o.a. via een wijkraad. Mensen betrekken bij hun leefomgeving en ook echt zeggenschap geven.

Mijn rol als volksvertegenwoordiger vervul ik, door geregeld te spreken met inwoners, professionals en ambtenaren over wat er speelt binnen onze gemeente. Via ons ombudsteam  kom ik in contact met mensen die echt hulp nodig hebben. Ook werkbezoeken met de fractie geven altijd veel informatie.

Kortom, nog ideeën en plannen genoeg!