Commissielid

Marcel Vreedeveld

Lid commissie Sociaal Domein, Plaatsvervangend lid commissie Fysiek Domein en Plaatsvervangend lid Algemeen,Bestuur & Middelen

Marcel heeft zitting in de commissie:

  • Lid commissie Sociaal Domein
  • Plaatsvervangend lid commissie Fysiek Domein 
  • Plaatsvervangend lid Algemeen,Bestuur en Middelen

Motivatie:

Ik woon en werk al vanaf de jaren 80 in Huizen. Ik kwam als 20er via Hilversum en Almere in Huizen terecht. Voor het eerst stel ik me nu verkiesbaar voor de gemeenteraad. Directe aanleiding waren de gevolgen voor mensen na de crisis van de afgelopen jaren en dan is je verkiesbaar stellen een weg om daar wat aan te kunnen doen.
Maar ik zie ook veel kansen voor Huizen m.n als het gaat om betaalbaar wonen en een leuker Huizen.