Wethouder

Maarten Hoelscher

Coördinatie sociaal domein, Zorg algemeen, Jeugdzorg ,Inclusieve samenleving, Sociale infrastructuur in buurten en wijken & sociaal cultureel werk ,Sociale en economische zelfredzaamheid ,Mobiliteit (Wmo taxi, hulpmiddelen, gehandicaptenparkeerkaart e.d.), Armoedebeleid / minimabeleid ,Maatschappelijke opvang Burgerparticipatie .

Maarten heeft in het college de portefeuilles:

 • Coördinatie sociaal domein
 • Zorg algemeen
 • Jeugdzorg
 • Inclusieve samenleving
 • Sociale infrastructuur in buurten en wijken & sociaal cultureel werk
 • Sociale en economische zelfredzaamheid
 • Mobiliteit (Wmo taxi, hulpmiddelen, gehandicaptenparkeerkaart e.d.)
 • Armoedebeleid / minimabeleid
 • Maatschappelijke opvang
 • Burgerparticipatie

Geboren: 26-12-1968

Beroep:

Wethouder Sociaal Domein Gemeente Huizen.

Politiek (Verleden):

 • Afdelingssecretaris PvdA Huizen 2002-2006
 • Raadslid 2006-heden
 • Fractievoorzitter (vanaf november 2009)
 • Commissies/overleggen:
 • Voorzitter Commissie Sociaal Domein
 • Lid Commissie Fysiek Domein
 • Plaatsvervangend lid Commissie Algemeen Bestuur en Middelen
 • Lid Presidium (fractievoorzittersoverleg)
 • Lid Agendacommissie
 • Lid Commissie evaluatiegesprekken met burgemeester namens de raad
 • Lid Werkgeverscommissie voor griffie. 

Burgerlijke Staat:

Samenwonend met Gert Jan, vier kinderen (1996, 1997, 2000 en 2002).

 Hobby’s:

Politiek, hockeyarbitrage (28 jaar geloften waarvan 13 jaar als scheidsrechter in de Heren Hoofdklasse Hockey), Reizen, lezen, andere culturen

 Motivatie:

Belangenbehartiging zit mij in het bloed. Van jongs af aan was ik betrokken bij de leerlingenraad op school, de scheidsrechterscommissie op mijn hockeyclub en verschillende bestuurscommissies (op districts- en landelijk niveau) binnen de KNHB. Politiek actief ben ik sinds 2002 en in 2006 ben ik gekozen in de gemeenteraad van Huizen. In 2009 ben ik fractievoorzitter geworden en ik heb mij met enthousiasme, voorde de derde keer, kandidaat gesteld als lijsttrekker van de PvdA Huizen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

 De afgelopen periode heeft de PvdA Huizen na zestien jaar deel te hebben gemaakt van de coalitie met VVD, CDA (en van 2014-2018 met Leefbaar Huizen) in de oppositie gezeten. Het was zeer plezierig eens het eigen geluid naar buiten te kunnen brengen en eens geen rekening te hoeven houden met coalitiepartners en soms moeizaam verkregen compromissen. Wij hebben gekozen voor een constructieve oppositie en alle voorstellen van het college puur op inhoud beoordeeld. Veel is goed gegaan in Huizen. Ook dankzij de PvdA. Zo ben ik persoonlijk zeer tevreden over het door mij voorgestelde en voorgezeten raadspodium over de ontwikkeling van de Havenstraat. Het werd druk bezocht en er waren vele enthousiaste en leuke ideeën over mogelijke ontwikkelingen. Momenteel wordt middels onderzoek gekeken naar de financiële haalbaarheid van de gewenste verbinding tussen de Oude Haven en het Oude Dorp.

 Sommige besluiten waren als het aan ons lag echter anders uitgevallen. Dat geldt met name voor het armoedebeleid, het evenementenbeleid en de keuze rondom de openstelling op zondag van winkels. Dat zijn zaken waar wij de komende vier jaar; of zoveel korter als gevolg van een eventuele herindeling, fors op gaan inzetten. Nog steeds groeit een groter wordend deel van de Huizer kinderen in armoede op. Onaanvaardbaar aangezien zij daarmee bij voorbaat op achterstand worden gesteld. Nog steeds wordt er teveel (financiële) verantwoordelijkheid gelegd bij vrijwilligers die alle evenementen organiseren in Huizen, nog steeds is het in het Oude Dorp weinig vrolijk. Het ontbreekt aan cafés en restaurants met terrasjes op het Oude Raadhuisplein, nog steeds wordt het ondernemers onmogelijk gemaakt de keuze te maken hun winkels, vooral rondom feestdagen missen zij daardoor veel omzet, hun deuren te openen op zondag. Maar er is meer dat beter kan en moet de komende jaren. Huizers moeten zich veilig voelen; zowel thuis als op straat. Iedereen moet de zorg krijgen die zij of hij nodig heeft, dichtbij huis of thuis. Inwoners moeten veel meer betrokken worden bij het bestuur van onze gemeente en er moeten voldoende betaalbare woningen zijn zodat onze inwoners en hun kinderen niet de regio hoeven te verlaten. En we moeten ervoor zorgen dat Huizen als het onderdeel gaat uitmaken van een fusiegemeente zijn eigen karakter behoud en uitbouwt. Investeren in toerisme en economie; goed voor de werkgelegenheid en zo zorgen we ervoor dat Huizen geen slaapdorp wordt. Huizen moet bruisen!

 De komende raadsperiode wil ik me inzetten voor een sociaal en bruisend Huizen, de signalen uit het dorp vertalen naar politiek beleid en actie. Met overtuiging, enthousiasme en energie ga ik graag de komende periode voor Huizen en onze inwoners aan de slag. Uiteraard staan daarbij de kernwaarden van de PvdA voorop: vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit.

 Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Toezicht Stichting Vakexamens Particuliere Beveiliging (onbezoldigd)
 • Lid Landelijke Commissie Bondsarbitrage (LBa) Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (onbezoldigd)