Alle mensen

Stef van der Pas

Stef van der Pas

Fractievoorzitter,Raadslid

Algemeen, Bestuur en Middelen. Plaatsvervangend lid Fysiek Domein. Plaatsvervangend lid commissie Sociaal Domein.
Margot Leeuwin

Margot Leeuwin

Fractiepenningmeester, Raadslid

Lid Commissie Sociaal Domein. Lid Commissie en Algemeen Bestuur & Middelen en Lid Rekeningcommissie.
Kerem Gencer

Kerem Gencer

Fractiesecretaris, Raadslid.

Plaatsvervangend voorzitter Fysiek Domein. Lid Fysiek Domein. Plaatsvervangend lid commissie Sociaal Domein. Plaatsvervangend lid Algemeen,Bestuur en Middelen.
Niek Honing

Niek Honing

Commissielid

Lid commissie Fysiek Domein, Plaatsvervangend lid commissie Sociaal Domein en Plaatsvervangend lid Algemeen,Bestuur en Middelen
Dian Vrijmens

Dian Vrijmens

Commissielid

Lid Algemeen,Bestuur en Middelen. Plaatsvervangend lid commissie Fysiek Domein en Plaatsvervangend lid commissie Sociaal Domein.
Marcel Vreedeveld

Marcel Vreedeveld

Commissielid

Lid commissie Sociaal Domein, Plaatsvervangend lid commissie Fysiek Domein en Plaatsvervangend lid Algemeen,Bestuur & Middelen
Maarten Hoelscher

Maarten Hoelscher

Wethouder

Coördinatie sociaal domein, Zorg algemeen, Jeugdzorg ,Inclusieve samenleving, Sociale infrastructuur in buurten en wijken & sociaal cultureel werk ,Sociale en economische zelfredzaamheid ,Mobiliteit (Wmo taxi, hulpmiddelen, gehandicaptenparkeerkaart e.d.), Armoedebeleid / minimabeleid ,Maatschappelijke opvang Burgerparticipatie .
Bert van Spil

Bert van Spil

Voorzitter

Trudi Caarls

Trudi Caarls

Secretaris

Niek Honing

Niek Honing

Penningmeester