Zeker zijn van goede zorg en welzijn in Huizen

Voor iedereen die zorg nodig heeft moet die optimaal toegankelijk en dus betaalbaar zijn. Het kan gaan om medische zorg, voorkomen van vereenzaming, zinvolle dagbesteding, mantelzorg, schuldsanering, etc. Dat mensen niet verzekerd zijn of noodzakelijke zorg mijden om kosten te voorkomen, is voor de PvdA niet acceptabel.

• vestiging van een Regio Zorg Centrum op een centrale plek in Huizen en snelle
verbindingen met Tergooi Hilversum wanneer de vestiging Blaricum dicht gaat
• een tweede locatie voor ‘Tijd voor Meedoen’. Deze formule helpt mensen op weg naar
betaald werk of een zinvolle dagbesteding
• alle ouderen al vanaf 75 jaar het bezoek van een vrijwilliger aan te bieden om het leggen
van sociale contacten te stimuleren en eenzaamheid te voorkomen. Hierbij passen ook
vergroting van de digivaardigheid en de zelfredzaamheid
• een wijkcoördinator in het wijkcentrum met laagdrempelige spreekuren waar kleine en
grotere zorg- en welzijnszaken kunnen worden doorgegeven aan de gemeente
• Sociale Wijkteams een eigen budget met verantwoording achteraf te geven om kleine
noden te verhelpen zonder bureaucratie en vertraging
• voldoende professionele hulp voor de zwaardere zorgverlening. Denk aan ziekenhuiszorg,
GGZ, psycho-sociale begeleiding van probleemjongeren, maar ook een bewindvoerder bij
financiële problemen. De waardering voor mantelzorgers en vrijwilligers is groot, maar zij
kunnen niet alles opvangen
• maatschappelijke instellingen optimaal te laten samenwerken en niet langs elkaar heen
• minimaregelingen toegankelijk te maken voor iedereen die minder dan 130% van de
bijstandsnorm als inkomen heeft. Hieronder kunnen dus ook ZZP’ers en
pensioengerechtigden vallen. De communicatie over minimaregelingen moet duidelijker en
vaker
• de bijdrage van de gemeente voor de collectieve zorgverzekering voor minima te verhogen
naar €20 per maand
• instellen van een coördinator Schuldhulpverlening met spreekuur in de wijkcentra voor
vroegtijdige schuldpreventie en snellere schuldhulp
• te kijken naar mogelijkheden om schulden over te nemen zodat er nog één schuldeiser is.
Schulden moeten wel gewoon afgelost worden maar vooral jongeren krijgen sneller hulp
en houden perspectief op een schuldenvrije toekomst.
• afspraken te maken met zorgverzekeraars, verhuurders en nutsbedrijven om bij twee
maanden achterstand een melding te doen bij de afdeling schuldhulpverdeling van de

Margot Leeuwin

Margot Leeuwin

Margot heeft zitting in de volgende commissies: Lid Commissie Sociaal Domein Lid Commissie Algemeen Bestuur  en Middelen Lid Rekeningcommissie Geboren: 22-07-1958 Beroep:  Directeur van een stichting, die bewindvoering doet voor particulieren. De stichting is een non-profitorganisatie die zich met name richt op de psychiatrische doelgroep. Daarnaast heb ik me ingezet voor de landelijke branchevereniging BPBI. Politiek:

Meer over Margot Leeuwin