Zeker zijn van een duurzaam Huizen

Duurzaamheid en het milieu is niet alleen een zaak van de overheid, zonder medewerking van burgers lukt het niet. Ook bij een schoon en duurzaam Huizen is de hulp van inwoners onontbeerlijk.

  Een duurzaam milieu bereiken wij door:
⦁ Huizen wordt een fairtrade gemeente te maken (http://www.fairtradegemeenten.nl/)
⦁ Groen te behouden en en groen te bouwen met duurzame materialen.
⦁ Te kappen bomen te vervangen door nieuwe aanplant
⦁ Braakliggende terreinen zo mogelijk ter beschikking te stellen aan buurtbewoners voor tijdelijk gebruik als bijvoorbeeld dorpstuin of speelplek.
⦁ Vergroening van schoolpleinen en tuinen door voortzetting “Operatie Steenbreek”
⦁ aanpakken van zwerfvuil. In parken en langs wandelpaden komen voldoende prullenbakken
⦁ Afval-probleemlocaties te inventariseren en aan te pakken met de kennis van bewoners die zich actief inzetten voor een schone omgeving.
Deze actieve bewoners (bv de vrijwilligersgroep HuizenSchoon) in woord en daad ondersteunen
⦁ Het open water in Huizen schoon en bevaarbaar te houden, en drijvend zwerfafval op te ruimen
⦁ Openbare gebouwen en terreinen verduurzamen en te gebruiken voor opwekking van duurzame energie, bijv. zonnepanelen op daken
⦁ Meer of centrale oplaadpunten voor elektrische auto’s te plaatsen
⦁ Anders te gaan (ver)bouwen en bij nieuwbouw gasloos. Energieneutraal wonen wordt bij nieuwbouw een voorwaarde en bij bestaande bouw gestimuleerd.