Werken in Huizen

Betaalde arbeid voor iedereen is noodzakelijk en geeft onafhankelijkheid. Daarom moet de werkgelegenheid worden gestimuleerd.

Wij bereiken dit door :

  • Meer inzet op het aantrekken van bedrijven
  • Ondersteunen van activiteiten voor startende ondernemers
  • Stimuleren van werkgelegenheid in recreatie en toerisme
  • Voldoende stageplaatsen voor jongeren, onder meer door dit op te nemen bij gemeentelijke aanbestedingen.
  • Bij ondernemers aandacht blijven vragen o.a door het organiseren van stage markten
  • Samenwerking tussen gemeente, scholen en bedrijven/instellingen
  • Track the Talent te intensiveren. Zodat jongeren eerder kennismaken met bedrijven en organisaties; meer begeleiding krijgen bij de opleidingskeuze; en een goed netwerk leren opbouwen.
  • Het creëren van 200 arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
Maarten Hoelscher

Maarten Hoelscher

Maarten heeft in het college de portefeuilles: Coördinatie sociaal domein Zorg algemeen Jeugdzorg Inclusieve samenleving Sociale infrastructuur in buurten en wijken & sociaal cultureel werk Sociale en economische zelfredzaamheid Mobiliteit (Wmo taxi, hulpmiddelen, gehandicaptenparkeerkaart e.d.) Armoedebeleid / minimabeleid Maatschappelijke opvang Burgerparticipatie Geboren: 26-12-1968 Beroep: Wethouder Sociaal Domein Gemeente Huizen. Politiek (Verleden): Afdelingssecretaris PvdA Huizen 2002-2006 Raadslid

Meer over Maarten Hoelscher