Zeker zijn van een veilig Huizen

Veiligheid is een basisbehoefte en begint dicht bij huis. Een veilige woning en omgeving willen we allemaal. Maar dat is niet alleen een zaak van de overheid, zonder medewerking van burgers lukt het niet.

Meer veiligheid bereiken wij door:

  • Buurtbewoners direct te betrekken bij veiligheidsplannen voor hun wijk
  • Een actieve en dadergerichte aanpak van politie en justitie
  • Per wijk een vaste BOA (gemeentelijk toezichthouder/handhaver) aan te stellen naast één wijkagent per 5000 inwoners
  • Sterker op te treden bij vuurwerkoverlast en het voorkomen van illegaal vuurwerk
  • Van Huizen een regenbooggemeente te maken waar alle ruimte is voor seksuele diversiteit
  • Vluchtelingen in Huizen een veilige haven te bieden middels huisvesting, persoonlijke begeleiding en een taal-werktraject en hun participatie in de gemeenschap te stimuleren
  • Geen concessies te doen aan de aanrijtijden van de brandweer
  • Voortzetting van de aanpak van boomwortelopdruk voor veilige fiets- en voetpaden
Stef van der Pas

Stef van der Pas

Stef heeft zitting in de volgende commissies: Algemeen, Bestuur en Middelen (ABM) Plaatsvervangend Lid Fysiek Domein Plaatsvervangend Lid commissie Sociaal Domein.   Geboren: 11-07-1953 Beroep: Oud-politieambtenaar. Politiek: Actief in de PvdA sinds 2015. Burgerlijke Staat: Getrouwd en vier kinderen. Hobby’s: Motorrijden, wandelen met de hond, sporten en fotografie.  Motivatie: Lokale politiek gaat over zaken bij u

Meer over Stef van der Pas