Bruisen in Huizen: winkelen, ontspannen en toerisme

Huizen moet niet alleen een plezierige woon- en werkomgeving zijn, maar ook voor jong en oud, inwoner en toerist een attractieve gemeente zijn om te winkelen, te ontspannen en te bezoeken. Huizen doet nu te weinig met de kust. De ‘Haven van ’t Gooi’ moet echt inhoud gaan krijgen zodat die ook de toerist veel te bieden heeft.

 

De PvdA streeft naar een uitnodigend centrum en goede winkelcentra in de wijken die ook op zondag open kunnen zijn. Een Huizen met een aantrekkelijk Oude Raadhuisplein met volop horeca en een levendige Havenstraat die met de Krachtcentrale als basis wordt omgetoverd in een aansprekend Cultuureiland.
Video? klik hier

 •  Bij winkelen bereiken wij dit door:plannen van ondernemers voor een attractief centrum en dito winkelcentra als gemeente te stimuleren en waar mogelijk te ondersteunen. En leegstand samen met ondernemers te bestrijden
 • vestiging van horeca met terrassen op het Oude Raadhuisplein te bevorderen
 • verplaatsing van de zaterdagmarkt naar de omliggende straten

Bij ontspannen bereiken wij dit door:

 • voor ondernemers de voorwaarden te scheppen om het terrein aan de Havenstraat naast de Krachtcentrale in te richten met verschillende cultuurelementen. Denk aan het Huizer Museum, de bibliotheek, kunstateliers, de VVV, een plek voor kleinschalige festivals, een theehuis met beeldentuin, een openluchttheater, etc. De gemeente moet hierbij de regie nemen.
 • de bibliotheek een knooppunt te laten zijn voor kennisdeling, contact en cultuur. Met werk en studieplekken; een café met leestafel en gratis WiFi. Met extra aandacht voor kinderen, laaggeletterden, digibeten, anderstaligen en senioren. Kortom een bruisende plek voor iedereen
 • een gratis bibliotheekpas voor kinderen tot 12 jaar voor het lenen van boeken, spellen en muziek. Vanaf 12 jaar krijgen kinderen de bibliotheekpas via de (middelbare) scholen

Bij toerisme bereiken wij dit door:

 • de Zomerkade met het strand nieuwe impulsen te geven
 • een kleine aantrekkelijke camping bij de Wolfskamer te creëren
 • meer aandacht te geven aan het cultureel erfgoed in Huizen. De PvdA wil dat de gemeente hiervoor een visie opstelt in samenspraak met het Huizer Museum, de Historische Kring, Vrienden van het Oude Dorp en de Botterwerf
 • de verbinding tussen de Huizer haven en het centrum aantrekkelijker te maken, bijvoorbeeld met een vervoersvoorziening. Denk aan leenfietsen, een tram of een pendelbus
 • een in het oog springende trekpleister, zoals een replica van de Huizer Molen, de Gooise tram of de oude muziektent
 • het water voor de kust van Huizen voor de watersport (beter) bevaarbaar te maken

 

Kerem Gencer

Kerem Gencer

Kerem heeft zitting in de volgende commissies: Lid Fysiek Domein Plaatsvervangend Voorzitter Fysiek Domein Plaatsvervangend Lid commissie Sociaal Domein Plaatsvervangend lid Algemeen,Bestuur en Middelen Plaatsvervangend Lid Rekeningcommissie Geboren: 04-12-1971 Beroep: Ondernemer, ICT specialist Politiek: Actief sinds 1996 Burgerlijke Staat: Gehuwd, twee kinderen Hobby’s: Sporten, lezen , ontwikkelingen bijhouden en politiek Motivatie: Ik wil me graag

Meer over Kerem Gencer